Projekt, w którym braliśmy udział jest kontynuacją zadania realizowanego w 2016 roku „Język polski lubię to” w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych”. Jego celem jest zwiększenie świadomości językowej gimnazjalistów, ich wiedzy na temat kultury języka, a także zaangażowanie młodych ludzi w zadania skoncentrowane wokół tematu poprawnej polszczyzny.

Motywem przewodnim i zachęcającym do zrealizowania celu jest tytułowa „Sowa”- symbol mądrości. I to właśnie ona gościła w Gimnazjum przy Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach przez ostatnie 2 tygodnie.

W klasie III b, która jako pierwsza otoczyła ją opieką, pod kierunkiem pani Grażyny Muchy odbyły się inspirujące lekcje językowe, na bazie których powstały teksty oraz memy, które zostały umieszczone na blogu Młodzieżowej Poradni Językowej.

„Zainteresowały nas uczniów zagadnienia związane z wulgaryzmami tak często pojawiającymi się we współczesnym języku młodych ludzi, jak i przepiękne polskie przysłowia, dzięki którym wypowiedzi ustne czy pisemne wzbogacają się o tzw. ukryte dno.” – powiedziała jedna z uczennic, zapytana, dlaczego właśnie o tym debatują, dlaczego to ich zaciekawiło?

Lekcje zdominowały hasła przewodnie, zabawy językowe, rozgrywki, konkursy. Wszak  o języku można rozmawiać w inspirujący sposób. Można się nim bawić. I o to chodziło. Żeby zmagać się z problemem, ale nie zrazić się do niego. Żeby to co najważniejsze, pozostało w pamięci i pomagało w świadomym użytkowaniu języka polskiego.

Po tygodniu zabawy językowej „Sowa” została przekazana pani Renacie Burdzie i powędrowała do klasy I. Gimnazjaliści zgłębiali wiedzę na temat związków frazeologicznych, a także starannej wymowy. Lekcje były prowadzone różnorodnymi metodami. Uczniowie wypowiadali się, dlaczego tak istotna jest w życiu dbałość o poprawną polszczyznę. Pisali krótkie humorystyczne teksty z wykorzystaniem frazeologizmów, bogacili zasób słownictwa poznając nowe wyrażenia czy zwroty. Wykonywali także zabawne ilustracje do wybranych związków frazeologicznych. W trakcie zajęć panowała miła atmosfera. Odbył się konkurs pięknego czytania wybranych „łamańców językowych”, ćwiczenia dykcji, zagadki językowe i kalambury.

                                                                                                                                            Grażyna Mucha i Renata Burda