Poskwitowskie Stowarzyszenie „Nasze Błonia” przy współudziale Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz wszystkich KGW i sołectw ziemi iwanowickiej, rozpoczyna realizację projektu „Iwanowickie Klimaty”. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia z zakresu regionalizmu i folkloru. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Szczególne działania projektu w ramach realizacji zadania publicznego to:

Zadanie 1 – Warsztaty folklorystyczno – plastyczne „Tradycja w kolorach”

Warsztaty będą opierały się na pokazaniu poszczególnych etapów wykonywania wieńca dożynkowego. Beneficjentki, aby stworzyć wieniec będą ścinać zboże i inne rośliny uprawiane przez rolników w naszej gminie.  Następnie kłosy będą łączone ze sobą w małe wiązanki i na stelażu metalowym układana będzie kompozycja. Pod koniec warsztatów wieniec będzie dekorowany wstążkami, kwiatami i owocami.

Zadanie 2 – Warsztaty muzyczno-taneczne „Śpiewaj i tańcz z nami, Iwanowicami”

Warsztaty zostaną zorganizowane dla chętnej młodzieży i dzieci z terenu Gminy Iwanowice, które w przyszłości chciałyby zaangażować się w działalność Kół. W czasie zajęć muzycznych ze śpiewu beneficjenci będą uczyć się słów i melodii przyśpiewek charakterystycznych dla naszego regionu, które będą mogły zaprezentować podczas tegorocznych Dożynek Gminnych. Ponadto podczas zajęć z tańca ludowego członkinie KGW oraz chętna młodzież i dzieci będą mogły nauczyć się podstawowych elementów tańca ludowego (tj. krakowiaka, oberka, czy polki), które również będą mogły wykorzystać podczas występów swoich zespołów śpiewaczych przy okazji różnorodnych uroczystości, Świąt czy festiwali, w których będą brały udział w przyszłości.

Zadanie 3 – Warsztaty kulinarne „Gotuj lokalnie”

Warsztaty będą miały na celu przekazanie wiedzy na temat regionalnych i tradycyjnych produktów najwyższej jakości oraz możliwości ich najlepszego wykorzystania nie tylko w tradycyjnej i lokalnej kuchni polskiej, ale i w tej nowoczesnej. W ramach zajęć odbędzie się część praktyczna i teoretyczna. Zajęcia zostaną zorganizowane dla wszystkich chętnych członkiń iwanowickich KGW, podczas których uczestniczki zdobędą wiedzę na temat regionalnych i tradycyjnych produktów oraz możliwości wykorzystania ich w kuchni lokalnej i tradycyjnej.

Zadanie 4 – Opracowanie i wydanie książki kulinarnej „Iwanowickie smaki i przysmaki”

Książka kulinarna będzie zbiorem przepisów potraw regionalnych oraz własnych, które w większości przekazywane są z pokolenia na pokolenie lub są efektem pasji kulinarnych członkiń KGW. Będzie to swego rodzaju podręcznik, kompendium lokalnej kuchni dla wszystkich innych osób kochających regionalne specjały i chcących krzewić je we własnej kuchni i na swoich stołach.  Będzie to również pierwsza tego typu publikacja, wydana w Gminie Iwanowice dla Iwanowiczan i we współpracy z Iwanowickimi Gospodyniami, a zatem będzie ona stanowić niezwykłą pamiątkę dla współtwórczyń z KGW, których przepisy znajda się w tej książce, ale również ciekawą i „smaczną” lekturę, z której będą korzystali nie tylko współcześni czytelnicy, a także i następne pokolenia.

Podsumowaniem całego projektu będzie udział gospodyń iwanowickich w Dożynkach Gminnych 2018.

Dożynki Gminne są bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym wydarzeniem, w kalendarzu mieszkańców obszarów rolniczych, jak również w życiu całej Gminy. Stąd przygotowania do tak istotnej imprezy trwają już od początku bieżącego roku. Projekt nasz zatem idealnie wpisuje się w okres tychże przygotowań, a działania, jakie zostaną zrealizowane i ich efekty zostaną wykorzystane i zaprezentowane podczas uroczystości dożynkowych. Podczas dożynek wezmą udział wszystkie Gospodynie iwanowickich KGW – uczestniczki warsztatów i zaprezentują swoje prace i umiejętności nabyte podczas uczestnictwa w zajęciach, tj:
– wieńce dożynkowe
– potrawy regionalne
– przyśpiewki z elementami tańców ludowych.

W ramach projektu warsztaty kulinarne odbędą się już w ten czwartek tj. 26 lipca 2018 r. w budynku OSP Narama, o godz. 18.00.

O pozostałych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronach i facebooku Gminy Iwanowice.

Monika Świątek
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach