Gminne Centrum Kultury i  Bibliotek w Iwanowicach w ramach programu Biblioteki Narodowej otrzymało dofinansowanie na ,,Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W 2018r. wysokość dotacji dla bibliotek na terenie Gminy wynosi 
4 250,00zł.

Program zrealizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.

Dyrektor GCKiB
M. Świątek