W dniu 20 stycznia 2023 r. w sali Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach mieliśmy okazję gościć dzieci ze Szkoły Podstawowej w Celinach.
Dzieci z zaciekawieniem słuchały prelekcji na temat Gminy Iwanowice, którą poprowadził kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach Pan Adam Miska. Podczas prezentacji pn. „Rys historyczny Gminy Iwanowice” miały okazję obejrzeć historyczne i aktualne zdjęcia.
Na koniec wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki.
Dziękujemy Panu Adamowi Misce za poprowadzenie spotkanie oraz dzieciom za przybycie.