Starając się uatrakcyjnić pobyt w przedszkolu i zajęcia oferowane naszym małym podopiecznym, realizujemy dodatkowe programy opracowane przez kadrę pedagogiczną naszego przedszkola.  W ramach takich dodatkowych zajęć w środę 13 marca przedszkolaki ze Słonecznego Przedszkola w Iwanowicach uczestniczyły w warsztatach „Wyprawa z Dłubniczkiem – Poznajemy zakątki Dłubniańskiego Parku Narodowego poprowadzonych przez P. Katarzynę Nogieć oraz jej uczennicę Patrycję.

Pani Kasia jest nauczycielem,  uczy języka polskiego w SP w Poskwitowie ale nie tylko. Jest też autorką wielu publikacji o tematyce regionalnej dla dzieci i młodzieży m. in. „Opowieści z nad Dłubni” oraz „Przewodnik Dłubniczka”.

Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się co musi zrobić autor – pisarz by powstała książka. Przedszkolaki  aktywnie uczestniczyły w poznawaniu kolejnych etapów jej tworzenia, od pomysłu autora do wydania. Dzieci mogły obejrzeć rękopisy pani Kasi, szkice ilustracji autorstwa P. Kariny Znamirowskiej do ww. książek.

W dalszej części spotkania Pani Kasia wraz z ze swoją uczennicą Patrycją skupiły się na przedstawieniu Dłubniczka i jego krainy, którą zamieszkuje. Dzieci miały okazję zobaczyć okolice, w których same żyją, oczami autorki publikacji. Oglądając slajdy z prezentacji i słuchając opowieści, poznawały kolejne  miejsca znajdujące się na terenie Dłubniańskiego Parku, ich mieszkańców (np.: występujące w naszych okolicach gatunki zwierząt) Zdobytą wiedzą dzieci mogły się wykazać rozwiązując zagadki, za odgadnięcie, których P. Kasia przygotowała drobne nagrody w postaci książkowych zakładek. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w warsztatach.

To było bardzo interesujące, zabawne i niezwykle pouczające spotkanie. Po raz kolejny Pani Kasia jako ekspert sprawiła się doskonale, pochwały należą się także jej uczennicy Patrycji Cichy. Dziękujemy za przeprowadzenie zajęć i zapraszamy do przedszkola znowu.

Warsztaty „Wyprawa z Dłubniczkiem – Poznajemy zakatki Dłubniańskiego Parku Narodowego zostały zrealizowane w ramach :

  • Programu własnego z zakresu edukacji plastycznej „Kolorowy świat przedszkolaka – w ramach innowacji pedagogicznej „Przedszkolak z kulturą za pan brat” opracowanego przez B. Młodecką
  • Programu własnego z zakresu edukacji regionalno – patriotycznej ,,Niepodległość według Małego Patrioty ” opracowanego przez M. Ciaranek.

                                                                                                                                                                Barbara Młodecka