W imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach serdecznie zapraszamy uczniów klas III ze szkół podstawowych z powiatu krakowskiego, do udziału w powiatowym konkursie języka angielskiego na komiks “The best friends forever”.

Aby wziąć udział w konkursie należy wymyślić i narysować krótki komiks o przyjaźni w języku angielskim. Praca musi być wykonana na arkuszu w formacie A3 i powinna zawierać 8-10 okienek sytuacyjnych.

Prace konkursowe należy wysłać, wraz z metryczką oraz wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:

Szkoła Podstawowa w Celinach
Celiny 155
32-095 Iwanowice
z dopiskiem KOMIKS “THE BEST FRIENDS FOREVER” konkurs

  • Konkurs językowy ma charakter jednoetapowy i trwa od 30.03.2021 30.04.2021.
  • 30 kwietnia 2021 jest terminem nieprzekraczalnym na nadsyłanie prac. Decyduje data stempla pocztowego.
  • Niezależne Jury dokona merytorycznej, twórczej i estetycznej oceny prac w terminie 30.04 – 17.05.2021.
  • 17 maja wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz Facebooku szkoły, natomiast zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o terminie wręczenia nagród.