Od 25 lutego można ponownie zakupić Książkę Kucharską Gospodyń Gminy Iwanowice w cenie 20 zł. Płatności za książkę można dokonać tylko i wyłącznie przelewem na konto bankowe GCKiB w Iwanowicach.

Odbiór książki po okazaniu dowodu zapłaty w siedzibie GCKiB.

Dane do przelewu:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, ul. Strażacka 5, 32 – 095 Iwanowice. Bank Spółdzielczy Słomniki o. Iwanowice 46 8614 0001 0020 0000 1720 0094.