Dożynki to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych świąt polskiej wsi. Było nam bardzo miło, że tak wielu dostojnych Gości oraz Mieszkańców Gminy Iwanowice przybyło w dniu 21 sierpnia br. do Władysława, by wyrazić szacunek i wdzięczność rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Dzisiaj chcemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego pięknego Święta Chleba.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę mieszkańców sołectwa Władysław, z Panią sołtys Dorotą Marchańską na czele, którzy byli gospodarzami tegorocznego święta. Dziękujemy Radzie Sołeckiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławie za ogromne zaangażowanie, które przyczyniło się do zorganizowania dożynek na naprawdę wysokim poziomie. Dzięki Państwa pracowitości było to wspaniałe wydarzenie, w czasie którego mogliśmy w niepowtarzalnej atmosferze podziękować rolnikom naszej Gminy za ich całoroczny trud.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Tomaszowi Zięcikowi za odprawienie Mszy św. dziękczynnej za plony oraz w intencji rolników.

Dziękujemy delegacjom z poszczególnych sołectw za zorganizowanie niepowtarzalnych stoisk regionalnych oraz przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych. Przepyszne i wzbudzające podziw stoiska z potrawami przygotowały następujące sołectwa: Władysław, Domiarki, Krasieniec Zakupny, Biskupice, Poskwitów Nowy, Grzegorzowice, Sułkowice, Celiny, Lesieniec oraz Sieciechowice. Okazałe i misternie wykonane wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa: Władysław, Celiny, Narama, Poskwitów Stary, Maszków, Zalesie, Sułkowice oraz Damice.

Dziękujemy Paniom z Ośrodków Wsparcia dla Seniorów z Celin i Sieciechowic, które przygotowały stoisko z własnoręcznie wykonanymi pamiątkami.

Dziękujemy Kapeli Ludowej “Maszkowiacy” oraz Orkiestrom Dętym z Sieciechowic, Naramy i Iwanowic za piękne koncerty.

Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe: Bankowi Spółdzielczemu w Słomnikach, Lokalnej Grupie Działania “Jurajska Kraina”, Firmie “Celtom” – Cecylii i Tomaszowi Wykurz, Panu Stanisławowi Gryc oraz Panu Romanowi Dudkowi.

Dziękujemy Firmom: “MaszRol” z Miechowa i “Marpol” z Uliny Wielkiej za zorganizowanie wystawy sprzętu rolniczego.

Dziękujemy znamienitym Gościom, że zechcieli uczestniczyć w tym ważnym i pięknym święcie polskiej wsi: Panu Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, Pani Poseł Agnieszce Ścigaj, Panu Mirosławowi Dróżdż – Radnemu Województwa Małopolskiego, Panu Tadeuszowi Nabagło – Przewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego, Panu Markowi Piekarze – Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego, Panu Tadeuszowi Durłakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała, Radnym Rady Gminy Iwanowice, Sołtysom Gminy Iwanowice, Prezesom i druhom OSP, przedstawicielom instytucji publicznych, społecznych i gospodarczych z którymi Gmina Iwanowice współpracuje, dyrektorom placówek oświatowych, członkiniom Zespołów Śpiewaczy Ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich z Władysława, Grzegorzowic, Celin, Sułkowic, Zalesia, Poskwitowa Starego, Poskwitowa Nowego, Maszkowa, Naramy, Domiarek, Sieciechowic oraz Damic.

Pragniemy podkreślić, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gminy Iwanowice, zwłaszcza tegorocznych gospodarzy dożynek, święto chleba na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Monika Świątek – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji
Mirosław Rosa – Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice