PROJEKT CZYTELNICZY „PODRÓŻE CZYTELNICZE ŻABY MeLi”

  Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, a patronat nad projektem objął również Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach. Projekt skierowany jest do dzieci klas  I –III szkół podstawowych. Ma na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowania dobrych nawyków czytelniczych oraz popularyzację wartościowej literatury wśród dzieci. Projekt będzie polegał na  podróżach czytelniczych Żaby MeLi. Nasza bohaterka w klasach szkół które zgłoszą chęć udziału w projekcie będzie przebywać jeden wyznaczony tydzień i zachęcać dzieci do czytania książek. Pod pachą będzie dźwigać Kronikę, w której uczniowie z nauczycielem będą dokumentować ile i jakie pozycje książkowe przeczytali swojemu gościowi. Nauczyciel i uczniowie danej klasy są zobowiązani czytać wybrane książki minimum 15 minut dziennie.

  Jeśli chcecie, aby Żaba MeLa była waszym gościem, zgłoście się jak najszybciej do udziału w projekcie pod nr. tel. 123884003 wew.29. Żaba Mela obecnie znajduje się w siedzibie  GCKiB i już nie może się doczekać, kiedy wyruszy a podróż. Nigdy jeszcze nie odwiedzała naszej gminy i dlatego ma nadzieję, że zobaczy jak najwięcej miejsc i odwiedzi wszystkie nasze szkoły. Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia.                                

Regulamin projektu czytelniczego  ,,Podróże czytelnicze Żaby MeLi”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
 2. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa i rozwijanie zamiłowań czytelniczych wśród dzieci klas I – III Szkoły Podstawowej.
 3. Termin rozpoczęcia projektu 09.01.2017r. Wizyty w poszczególnych szkołach według harmonogramu.
 4. Termin zgłoszenia szkół do udziału w projekcie – 01.2017r.
 5. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – koniec roku szkolnego 2016/2017.

 

Warunki uczestnictwa.

 1. Nasza bohaterka po wyruszeniu w podróż, zatrzymuje się w danej klasie i  przebywa tam  tydzień, po skończeniu wizyty wychowawca zobowiązany jest do przekazania maskotki do klasy następnej.
 2. Na czas ferii zimowych Żaba MeLa powraca do siedziby GCKiB w Iwanowicach.
 3. Nauczyciel wspólnie z dziećmi wybiera literaturę którą będzie czytał min. 15 minut dziennie razem z dziećmi podczas wizyty Żaby MeLi.
 4. Po zakończeniu wizyty naszej bohaterki należy w kronice przekazanej przez GCKiB umieścić wpisy i rysunki związane z przeczytaną lekturą.
 5. W terminie do tygodnia po zakończeniu realizacji projektu w danej szkole, należy przesłać  pod adres gckib@iwanowice.pl do GCKiB artykuł wraz z dok. Zdjęciową w celu umieszczenia go na stronie internetowej.
 6. Regulamin zostanie przesłany do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice.
 7. Po zgłoszeniu szkół do projektu , do  05.01.2017r. zostaną ogłoszone terminy rozpoczęcia projektu w poszczególnych szkołach.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie.