Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ogłasza nabór na płatny staż w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Zapraszamy studentów i/lub absolwentów szkół wyższych do odbycia płatnego stażu w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Oferujemy:

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej
  • nienormowany czas pracy (w tym możliwość pracy zdalnej)
  • dostęp do nowoczesnych narzędzi graficznych i komputerowych
  • wynagrodzenie w formie umowy zlecenie

Oczekujemy:

  • podstawowych umiejętności w zakresie obsługi social mediów
  • grafiki komputerowej oraz montażu krótkich filmów i animacji graficznych

Mile widziane umiejętności w zakresie pisania i redagowania tekstów do publikacji papierowych oraz na strony www. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: gckib@iwanowice.pl