Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć realizowanych w październiku 2019 r. w Placówce Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice

„PLANETA MARZEŃ”