Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Placówce Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – „PLANETA MARZEŃ” w lipcu 2019 r.