Półkolonia w Bibliotece w Iwanowicach – 2019

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Iwanowice Włościańskie 111. Przewidziano 23 uczestników.

 • I turnus od 15-07-2019 do 19-07-2019
 • II turnus od 22-07-2019 do 26-07-2019 w godzinach od 8:00 do 16:00.

W ramach zajęć będą realizowane następujące działania:

1. Działania integracyjne – działania mające na celu integrację grupy i zapoznanie się wszystkich jej członków. Uczestnicy do tej pory się nie znali – celem tych działań jest lepsze samopoczucie w grupie i kształtowanie postaw otwartych na nowych ludzi oraz pomoc w ewentualnych trudnościach w tym zakresie. Działania te będą realizowane poprzez gry rekreacyjne na placu zabaw, zajęcia rytmiczne i muzyczne, karaoke, turniej gier planszowych oraz zabawy w grupie.

2. Działania rozwijające zainteresowania i zdolności. Działania te będą realizowane poprzez:

 • zajęcia szycia – rozwijanie zdolności manualnych i kreatywnych projektów pod okiem specjalisty z zakresu szycia na maszynie.
 • doskonalenie umiejętności sportowych – w trzech kategoriach – ranking wyników początkowych i końcowych.
 • warsztaty – sadzimy “Las w słoiku”

3. Działania profilaktyczne:

 • pogadanka prowadzona przez pracowników GKRPA o uzależnieniach i skutkach uzależnień
 • spotkanie z policjantem i rozmowa o jego pracy i zagrożeniach w internecie, używkach oraz o bezpieczeństwie na drodze
 • rozwijanie sprawności fizycznej – turniej umiejętności sportowych.

4. Działania poznawcze – mające na celu zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin w formie nauki przez abawę i przyjemne spędzanie czasu, w ramach tych zajęć odbędą się 4 wycieczki oraz zajęcia polegające na poznawaniu legend związanych z Iwanowicami.

Wycieczki do Krakowa:

Zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej spacer ulicami Krakowa z Biblioteki Jagiellońskiej do Rynku Krakowskiego, zwiedzanie samego Rynku Głównego i Sukiennic, posiłek, warsztaty i zwiedzanie Biblioteki na Rajskiej, spacer, posiłek.

 1. cykl spacerów “Nasza mała ojczyzna” w ramach tego cyklu odbędą się dwie wycieczki:
 2. Do Muzeum Regionalnego w Iwanowicach (rozmowa z kustoszem na temat historii Iwanowic i ciekawostek z dziejów ziemi iwanowickiej)
 3. Do starego młyna i kapliczki św. Rocha,

III. Zajęcia polegające na czytaniu i poznawanie legend związanych z Iwanowicami.

Szczegółowy Plan Zajęć:

15-07-2019 poniedziałek

 • 8:00 do 10:00 zajęcia integracyjne – zajęcia ruchowe i plastyczne, tworzymy drzewo integracyjne (odciśniemy na nim nasze dłonie i je podpiszemy)
 • 10:00 do 10:30 posiłek (w formie drożdżówki)
 • 10:30 do 13:30 Zajęcia sportowe – “doskonalimy umiejętności sportowe” w trzech kategriach:

(slalom z piłką i strzał do bramki, odbijanie piłeczki do tenisa stołowego, biegi na czas)

Zapiszemy wyniki każdego uczestnika i każdego dnia będziemy doskonalić umiejętności w tym zakresie – porównamy wyniki początkowe z końcowymi – to wzmocni w dzieciach przekonanie że warto ćwiczyć i doskonalić umiejętności.

 • 13:30 do 14:30 posiłek
 • 14:30 do 15:30 Działania poznawcze, czytanie legend o Iwanowicach, rozmowa na ten temat – zajęcia biblioteczne, gry planszowe
 • 15:30 do 16:00 Zajęcia profilaktyczne – gry i zabawy na powietrzu

16-07-2019 wtorek

 • 8:00 do 10:00 “Doskonalenie umiejętności sportowych”
 • 10:00 do 10:30 posiłek
 • 10:30 do 13:00 Działania poznawcze: Wizyta w Muzeum Regionalnym i zwiedzanie kościoła w Iwanowicach z kustoszem Muzeum Panem Adamem Miską
 • 13:00 do 14:00 posiłek
 • 14:00 do 15:00 Działania profilaktyczne:
 • spotkanie z pracownikami GKRPA Gminy Iwanowice – tematem uzależnienia
 • 15:00 do 16:00 Zajęcia relaksacyjne zajęcia na świeżym powietrzu, odpoczynek

17-07-2019 środa

 • 8:00 do 16:00 Wycieczka do Krakowa do Biblioteki Jagiellońskiej,wyjazd z Iwanowic o godzinie 8:15 do biblioteki dotrzemy ok godziny 10:00 – zwiedzanie trwa ok 1,5 h potem  spacer do rynku, posiłek KFC lub McDonald’s wracamy z Nowego Kleparza o godzinie 15:10

18-07-2019 czwartek

 • 8:00 do 10:00 “Doskonalimy umiejętności sportowe”
 • 10:00 do 10:30 posiłek
 • 10:30 do 13:00 Zajęcia rozwijające: szycie z Panią Agnieszką Cieklińską
 • 13:00 do 14:00 posiłek
 • 14:00 do 15:00 zajęcia na świeżym powietrzu
 • 15:00 do 16:00 zajęcia plastyczne – ORIGAMI

19-07-2019 piątek

 • 8:00 do 10:00 “Doskonalenie umiejętności sportowych” – podsumowanie
 • 10:00 do 10:30 posiłek
 • 10:30 do 14:30 Wyjazd do “Kina za rogiem” w Michałowicach, zajęcia w bibliotece w Michałowicach
 • 14:30 do 15:30 posiłek
 • 15:30 do 16:00 pożegnanie i podsumowanie wspólnie spędzonego czasu

22-07-2019 poniedziałek

 • 8:00 do 10:00 Zajęcia poznawcze, integracyjne – poznajemy nowych członków półkolonii, rozpoczynamy kolejny cykl “Doskonalenia umiejętności sportowych
 • 10:00 do 10:30 posiłek
 • 10:30 do 13:00 zajęcia rozwijające: szycie
 • 13:00 do 14:00 posiłek
 • 14:00 do 16:00 Zajęcia biblioteczne i dowolne zabawy na świeżym powietrzu

23-07-2019 wtorek

 • 8:00 do 16:00 Wycieczka do Krakowa – wyjazd z dworca PKP w Słomnikach o godzinie 8:29 – zbiórka dzieci w tym dniu na dworcu PKP w Słomnikach o godzinie 8:15 11:00 do 12:30 Biblioteka na Rajskiej (warsztaty “Morze, góry i Mazury), posiłek – Pizzeria Rucola ul. Długa 31, Kraków, wracamy do Iwanowic autobusem MPK o 16:00

24-07-2019 środa

 • 8:00 do 10:00 Działania rozwijające:
 • spacer do lasu po składniki na zajęcia “Las w słoiku”
 • 10:00 do 10:30 posiłek prawdopodobnie będziemy jeść w lesie 🙂
 • 10:30 do 13:00 Zajęcia rozwijające: robimy “Las w słoiku”
 • 13:00 do 14:00 posiłek
 • 14:00 do 15:00 zajęcia profilakyczne: Spotkanie z policjantem i pogadanka na temat zagrożeń – używki, internet, bezpieczeństwo na drodze
 • 15:00 do 16:00 relaks, zajęcia na świeżym powietrzu

25-07-2019 czwartek

 • 8:00 do 10:00 “Doskonalenie umiejętności sportowych”
 • 10:00 do 10:30 posiłek
 • 10:30 do 14:00 – wycieczka do motylarnii w Czaplach Wielkich
 • 14:00 15:00 posiłek
 • 15:00 do 16:00 Zajęcia plastyczne – motyl wykonany za pomocą farby i gąbki

26-07-2019 piątek

 • 8:00 do 10:00 “Doskonalenie umiejętności sportowych” – podsumowanie
 • 10:00 do 10:30 posiłek
 • 10:30 do 13:00 Spacer do Kapliczki Świętego Rocha i do Starego Młyna z kustoszem Muzeum Regionalnego Panem Adamem Miską
 • 13:00 do 14:00 posiłek
 • 14:00 do 15:00 Zajęcia relaksacyjne/karaoke
 • 15:00 do 11:00 Zakończenie półkolonii, podsumowanie 🙂

 

Szanowni Państwo, na każdą wycieczkę prosimy aby dzieci zabrały ze sobą WODĘ – przynajmniej dwie małe butelki, plecak, oraz koniecznie jeśli będzie gorąco – nakrycie głowy.

W razie niepogody lub innych niezależnych od nas przyczyn – plan może ulec nieznacznym zmianom o czym będziemy na bieżąco informować.