Tematem przewodnim były motywy ludowe oraz tradycje związane z nocą świętojańską. Co prawda pogoda początkowo pokrzyżowała plany, dlatego piknik rozpoczął się z lekkim opóźnieniem.

Na początku imprezy, wystrojone Panie w stroje uszyte na warsztatach,  częstowały mieszkańców i zaproszonych gości przygotowanymi na ciepło i zimno potrawami regionalnymi. Wśród gości byli Wójt Gminy Iwanowice Robert Lisowski, Dyrektor GCKiB Monika Świątek, Przewodniczący Rady Mirosław Rosa, oraz Radni: Aleksandra Karnia i Dionizy Patoła, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, Dyrektor Szkoły w Celinach Anna Krawczyk oraz księża z parafii Sieciechowice.

Po poczęstunku organizatorzy przeszli do kolejnych punktów uroczystości. Jako pierwszy rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy wianek. Komisja w składzie Wójt, Przewodniczący Rady i Pani Dyrektor Anna Krawczyk, podjęła decyzje o kolejności przyznanych nagród. Miejsc na podium było wiele. Wszystkie wianki były piękne i  każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Oprócz konkurencji na najpiękniejszy wianek odbyło się szereg innych konkursów, w których każdy mógł  wziąć udział i otrzymać nagrodę. Najbardziej czasochłonną i mobilizującą konkurencją,  okazało się poszukiwanie kwiatu paproci. Uczestnicy otrzymali od prowadzącej –Joanny Ropki, dokładne wskazówki miejsc, do których musieli się udać aby odnaleźć ukryty kwiat. Wśród kolejnych konkursów były: przyniesienie najdłuższego liścia paproci oraz wicie wianka na czas. Do ostatniego zadania przystąpili panowie, których i tak wspomogły panie.

W czasie pikniku swą obecnością zaszczyciła nas również jedna z członkiń Koła Gospodyń w Celinach, Pani Marta Komasara, która wykonała adekwatną do dnia piosenkę – „Wiła wianki” oraz wiele innych utworów ludowych. Dodatkową atrakcją były warsztaty z decoupage które cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci. Na zakończenie części oficjalnej, mieszkańcom  rozdano książkę o Celinach, która została napisana na podstawie historycznych wspomnień najstarszych mieszkańców naszej wsi.

Nad całościom niedzielnej imprezy czuwała Joanna Ropka, Lucyna Marchańska oraz wszyscy członkowie Rady Sołeckiej wsi Celiny.

Jako Sołtys i jednocześnie Radna wsi Celiny składam serdeczne podziękowania wszystkim, tym którzy uczestniczyli w warsztatach oraz zaangażowali się w realizację pikniku: Panu Wójtowi  Gminy Iwanowice – Robertowi Lisowskiemu, Pani Dyrektor GCKiB – Monice Światek, Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Celinach Annie Krawczyk, nauczycielom i uczniom. Dziękuję również Panu Pawłowi Morkowi,  Państwu Agacie i Mirosławowi Czekajom, Wacławowi Kowalskiemu, Mariuszowi Piekarze, Beacie Rakoczy, Mirosławie Brożynie, Annie Wiecha, Annie Bartoszewskiej, Renacie Mól, Janinie Adamczyk, Joannie Ropka, Agnieszce Patoła, Józefie Czekaj i Agacie Domagała, Marii i Marianowi Madlewskim oraz niezawodnym druhom  z OSP, wszystkim sponsorom .

Impreza być może nie była duża, ale po raz kolejny można było odczuć integracje mieszkańców dla wspólnego dobra.

Cała impreza została sfinansowana ze środków własnych Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w ramach realizacji DK + 2016.

Lucyna Marchańska