Rada Sołecka Wsi Celiny zaprasza na Piknik ,,Celiniada na Ludowo”, który odbędzie się dnia 26 czerwca 2016 r.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.