W dniu 16 marca, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się finały konkursów na gadkę, na reklamę i na komentarz, zorganizowanych w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego.
Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce w konkursie „na gadkę” (ex aequo z Panem Stanisławem Funkiem z Tokarni) zdobyła Pani Marta Komasara, która w finale zaprezentowała gadkę o tym „Jak Margośka wybierała się na jarmark”.

Organizatorem konkursów na gadkę był Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia oraz Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego.

Konkurs na gadkę polegał na stworzeniu gwarowego niewierszowanego, oryginalnego monologu na temat „Nasza tożsamość regionalna”. Istotnym jest fakt, że ocenie podlegały zarówno walory językowe (przede wszystkim gwara), jak i te związane z treścią, tj. anegdotami, rodzinnymi historiami lub tradycją. Organizatorzy chcieli w ten sposób połączyć promowanie języka polskiego, jak i różnych regionów, w którym ów język się specyficznie rozwijał.

Pani Marcie Komasarze serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!