W październiku wiele zajęć poświęciliśmy na realizację zadań w ramach „Spotkań z tradycją
i kulturą”. Dotyczyły one m.in. poglądów nt. norm, zachowań i wartości oraz przekazywania przez seniorów juniorom tradycji i obrzędów regionu. Przyczynkiem do dyskusji stał się Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (1 października), Święto DEN oraz nadchodzący Dzień Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny. Szacunek dla osób starszych, rodziców i nauczycieli, pomoc potrzebującym, pamięć o zmarłych – to zasady, o których nie wolno zapominać.

Na zajęciach plastycznych  pomogliśmy w przygotowaniu dekoracji na akademię z okazji Święta DEN oraz wykonaliśmy przepiękne wiązanki na groby bliskich i zapomnianych.

W ramach promowania wolontariatu dołączyliśmy do akcji charytatywnej, zorganizowanej przez Szkolne Koło Caritas i przekazaliśmy na rzecz Hospicjum w Miechowie warzywa i owoce zebrane z naszych pól i sadów.

Zadanie „Sprawny senior – aktywny junior” ze względu na niesprzyjającą pogodę realizowane było głównie na sali gimnastycznej. Bardzo atrakcyjne i różnorodne formy ćwiczeń ruchowych: tańce integracyjne i etniczne, elementy tańca disco, gry i zabawy taneczne ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, oddechowe i relaksacyjne – to ulubione (szczególnie przez seniorki) zajęcia podnoszące naszą sprawność fizyczną.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez dr Ewelinę Zdebską z Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie na temat motywacji :„Aby motywować innych sami musimy mieć motywację”.

Dziękujemy za udział w dotychczasowych zajęciach. Zapraszamy na spotkania w listopadzie.

Zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą  w 2016r.”  finansowane jest ze środków Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Iwanowice.

Animatorki:   Barbara Mrajca i  Barbara Perek