W październiku działo się dużo. Uczyliśmy się wykonywać dekoracje kwiatowe metodą origami. Doskonaliliśmy swoje umiejętności z zakresu technologii komputerowych – korzystania z poczty elektronicznej i portali społecznościowych. Jak w każdym miesiącu dbaliśmy o sprawność fizyczną i uczyliśmy się podstawowych norm i wartości zachowań.

Bardzo mile wspominamy nasz wyjazd do Teatru Groteska na spektakl p.t. „Ania z Zielonego Wzgórza”, który wywarł ogromne (pozytywne) wrażenie zarówno na juniorach,  jak i seniorach. Zachwyciła nas gra aktorów i oprawa muzyczna. Owacje były na stojąco.

Ponieważ jednym z głównych haseł w październiku był wolontariat, to zbieraliśmy dary w postaci książek i pomocy naukowych dla Polskich dzieci na Litwie. Nasze paczki zostały zawiezione przez członków OWS osobiście i podarowana uczniom Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi gościła u nas z wykładem pani dr Ewelina Zdebska, która w sposób niezwykłe ciekawy opowiedziała nam o motywacji.

W spotkaniu z panią Eweliną wzięli udział uczestnicy OWS z Iwanowic i Widomej.

Koniec miesiąca upłynął nam na przygotowaniach do Dnia Wszystkich Świętych oraz następującego po nim Święta Zmarłych. Odwiedzaliśmy nasz cmentarz i groby naszych bliskich, na których zapalaliśmy znicze, a przede wszystkim wykonywaliśmy własnoręcznie wiązanki z żywych gałązek jodły, świerka, jałowca, cisa i mahonii oraz sztucznych kwiatów chryzantemy. Wspominaliśmy związane z wymienionymi świętami tradycje i obrzędy.

Zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą  w 2016r.”  finansowane jest ze środków Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Iwanowice.

Animatorki: Janina Trzaska i Marta Małek