Orkiestra HEJNAŁ

Orkiestra Dęta „HEJNAŁ” w Sieciechowicach powstała w 1910r. Za oficjalną datę uważany jest 11 listopad 1910r. Tak zostało zanotowane w książce z marszami Jana Kmity – syna założyciela orkiestry. Zapis ten istnieje do dziś. A zaczęło się tak:

Dwóch mieszkańców naszej Parafii: Piotr Kmita pochodzący z Sieciechowic a zamieszkały w Grzegorzowicach i Etrych Stanisław z Celin w latach 1896-1900 odbywając służbę wojskową w carskim wojsku w Moskwie grali w Orkiestrze. Po powrocie do rodzinnych miejscowości po pewnym czasie postanowili założyć Orkiestrę Parafialną. Od roku 1908 zaczęli uczyć chętnych do gry młodych ludzi. Instrumenty zakupiono za składkowe pieniądze: część w Proszowicach, część po żydowskiej orkiestrze która istniała w drugiej połowie XIX na tych terenach, ale uległa rozpadowi.

Obecną nazwę „HEJNAŁ” orkiestra przyjęła po 50 latach istnienia w okresie wstąpienia do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Pierwszymi członkami orkiestry byli:

  • Kmita Piotr z Grzegorzowic
  • Etrych Stanisław z Celin
  • Stachurski Wincenty z Celin
  • Icek Fajglebatt z Grzegorzowic
  • Stanek Franciszek z Grzegorzowic
  • Grabowski Franciszek z Grzegorzowic
  • Kwiecień Jan z Grzegorzowic
  • Podsiadło Jan z Sieciechowic
  • Czekaj Franciszek z Sieciechowic (grał w wojsku carskim w Twier k. Moskwy w latach 1909-1913)
  • Kapelmistrzem został Piotr Kmita i funkcję tą pełnił do roku 1954 (do śmierci).

Pierwszym prezesem był Józef Wójcicki

Od początku swej działalności orkiestra występowała na uroczystościach kościelnych i świeckich.

Z upływem lat do orkiestry wstępowali następni muzycy.

Kilku z nich grało w odrodzonym Wojsku Polskim.

W tym okresie orkiestra grywała między innymi w Skale, Ojcowie i Częstochowie. Na wysoki poziom muzyczny zespołu znaczący wpływ mieli muzycy grający podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej w wojskowych orkiestrach.

W czasie II Wojny Światowej orkiestra zawiesiła oficjalną działalność. Podczas wojny poniosła duże straty materialne gdyż podczas pacyfikacji gospodarstwa ówczesnego Sołtysa – zarazem członka orkiestry – Antoniego Wącławskiego hitlerowcy spalili zabudowania, w których przechowywana była część instrumentów.

W tym miejscu należy opisać również odwagę i poświęcenie Piotra Kmity i Jego rodziny, którzy od roku 1942 do wyzwolenia ukrywali u siebie w domu rodzinę żydowską. Oprócz tego w mieszkaniu Kmitów przechowywany był przez całą okupację Sztandar Grzegorzowskiej Straży Pożarnej.

Po zakończeniu działań wojennych orkiestra wznowiła swą działalność.

W roku 1954 po śmierci Piotra Kmity Kapelmistrzem został jego syn Stefan, a następnie w roku 1960 Jan Faracik.

Był to okres ponownego rozkwitu orkiestry – zarówno muzyczny jak i finansowy. Orkiestra wstąpiła do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i corocznie brała udział w Festiwalach międzypowiatowych powiatów: krakowskiego, miechowskiego i proszowskiego zajmując czołowe lokaty i zdobywając nagrody. Bardzo często orkiestra występowała w Miechowie podczas uroczystości państwowych co przyczyniało się do dofinansowywania zakupu nowych umundurowań i instrumentów.

Po reorganizacji administracyjnej kraju orkiestra działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach.

W roku 1985 zmarł dyrygent Jan Faracik a jego następcą został Lucjan Nogieć.

Przez Wiele lat cała Polska słyszała jak nasz dyrygent Lucjan Nogieć wraz  z  Tadeuszem Kaczmarczykiem odgrywali hejnał z Wieży Mariackiej.

W roku 1998 zmarł dyrygent Lucjan Nogieć. Od tego czasu orkiestrę prowadzi Tadeusz Faracik.

Orkiestra w swojej długiej działalności brała wielokrotnie udział w konkursach i festiwalach organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr zajmując czołowe lokaty o czym świadczą liczne dyplomy.

W jubileuszowym roku 2000 na Krakowskim Rynku bito rekord Guinessa: grano „HEJNAŁ NA 1000 TRĄB” – koncertowało ponad dwa tysiące trębaczy. Nie mogło zabraknąć wtedy muzykantów z Orkiestry Dętej „Hejnał” z Sieciechowic.

W 2010 roku Orkiestra Hejnał obchodziła Jubileusz 100-Lecia swojej działalności. Obchodzony Jubileusz był okazją do podsumowania pracy zespołu jak również porównania z innymi zespołami, ich repertuarem i wykonaniem utworów.

Podczas tej uroczystości,  członkowie Orkiestry otrzymali szereg gratulacji, podziękowań ,zarówno ze strony władz powiatowych, gminnych ,jak również zaszczytnych odznaczeń z Zarządu Głównego  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Przez ponad 100 letni okres działalności orkiestry w jej szeregach przewinęło się 120 muzyków.

Obecny skład liczy 37 osób. Wśród obecnych członków , wielu jest absolwentami szkół muzycznych I i II stopnia, jak również kilku grało w Orkiestrze Straży Granicznej , oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Współczesna orkiestra wprowadza do repertuaru nowe utwory a do ich wykonywania nowe instrumenty. Bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych, państwowych, świeckich, rozrywkowych i rodzinnych; nie tylko na terenie naszej Parafii, ale również znacznie dalej gdy zachodzi taka potrzeba.

Opiekunem i sponsorem naszej orkiestry jest Gminny Ośrodek Kultury działający przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach.

W bardzo dużym stopniu (przez cały okres działalności) orkiestrę wspomagają mieszkańcy naszej Parafii. Wszystkim Państwu za to Serdecznie Dziękujemy.