Miło nam poinformować iż zakończyliśmy realizację projektu ogłoszonego przez Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019- NA START!” W ramach projektu Orkiestra Hejnał odbyła dodatkowe próby, przyjęła nowych kandydatów na muzyków ,oraz wzięła udział w Koncercie z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7500 zł, oraz wkładu Gminy Iwanowice w kwocie 2500zł  udało się zakupić dwa nowe saksofony firmy Yamaha. Nowe instrumenty pomogą nam uzyskać ładniejsze brzmienie wykonywanych przez nas utworów.

Pragniemy podziękować Gminie Iwanowice na czele z panem Wójtem Robertem Lisowskim za sfinansowanie wkładu własnego do projektu, jak również pracownikom GCKiB w Iwanowicach na czele z panią dyr. Moniką Świątek za zaangażowanie w/w projekt. Mamy nadzieję na dalsze wsparcie przez Gminę Iwanowice oraz GCKiB naszej orkiestry, dzięki któremu będziemy mogli umilać wykonywaną przez  nas muzyką podczas różnego rodzaju imprez gminnych.

Dyrygent Orkiestry Tadeusz Faracik