Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem strefy czerwonej w Powiecie Krakowskim oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 decyzją Wojewody Małopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora GCKiB w Iwanowicach zawieszone zostają następujące zajęcia realizowane w GCKiB:
◦ Balet dla dzieci w wieku 3 – 12 lat,
◦ Zajęcia w ramach projektu LOWE,
◦ Próby Gminnego Zespołu Ludowego,
◦ Próby Orkiestr z Sieciechowic i z Naramy
◦ Zajęcia Fotograficzne
◦ Klub Malucha


Od 16.10.2020 r. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach jest zamknięte dla interesantów.


Biblioteka oraz Filie Biblioteki pozostają czynne w reżimie sanitarnym (brak wolnego dostępu do zbiorów, 3-dniowa kwarantanna dla materiałów zwróconych, dezynfekcja stanowisk zwrotu i wypożyczeń; w Fili Biblioteki w Widomej obowiązuje zakaz wstępu do budynku szkoły osobom z zewnątrz- dostęp do biblioteki mają tylko uczniowie szkoły i dzieci uczęszczające do przedszkola działającego przy szkole).


Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach