„Odblaskowa Szkoła” to Konkurs Województwa Małopolskiego, którego organizatorem jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Od początku września (przez kolejne tygodnie) nauczyciele prowadzili w szkole zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze i przypominali uczniom o konieczności noszenia wieczorem (w terenie niezabudowanym) odblasków. Nauczyciel techniki prowadził również zajęcia pozalekcyjne – przygotowujące uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

Uczniowie, wraz z wychowawcami przygotowywali gazetki propagujące właściwe, bezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego, poznawali znaki drogowe i przygotowywali się do konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko.

Finałem całej akcji była rywalizacja między poszczególnymi klasami, która odbyła się 28 października – na szkolnej sali gimnastycznej. Miała tam również miejsce pokonkursowa wystawa prac plastycznych. Poszczególne klasy prezentowały swoje gazetki, hasła, plakaty, a nawet śpiewały piosenki. Szkolny koordynator akcji wyświetlił uczniom prezentację o niebezpiecznych zachowaniach na drodze i małej widoczności (dla kierowców) pieszych uczestników ruchu drogowego o zmierzchu. Ważnym elementem był konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na drodze. Można powiedzieć, że uczniowie na sali świecili w tym roku nie tylko odblaskami, ale „zabłysnęli” również wiedzą o przepisach ruchu drogowego.

Jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzcy, jednak po naradzie oznajmiło, że „Odblaskowymi Mistrzami” zostali uczniowie klasy VI b. Tytuł wicemistrza uzyskała klasa III, a tuż za nimi (na trzecim miejscu) uplasowała się klasa II.

W tym roku szkolnym, w kamizelki odblaskowe wyposażeni zostali wszyscy uczniowie – 170 osób. Młodsze dzieci otrzymały też karty z numerami telefonów alarmowych. Uczniowie biorący udział w akcji otrzymali upominki (plany lekcji, odblaski, kalendarze, zakładki, smyczki, bransoletki, długopisy), a zwycięska klasa dodatkowo pakiet różnorodnych upominków.
Następnie, zarówno uczniowie jak i nauczyciele wyposażeni w kamizelki i odblaski, przemaszerowali przez Iwanowice z transparentami, skandując hasła promujące noszenie odblasków o zmierzchu. Podczas tego swoistego happeningu, młodzież szkolna nawoływała również do stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W związku z prowadzeniem akcji „Odblaskowa Szkoła” zostały też zaplanowane dwie prelekcje prowadzone przez Policję, które jednak z przyczyn niezależnych od szkoły, odbędą się dopiero 12 listopada.

Janina Trzaska