Od 20 kwietnia zajęcia Zumby będą odbywały się 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki o godz. 18.00 w sali gimnastycznej SP w Iwanowicach. Zapraszamy wszystkie nowe chętne osoby! W każdej chwili można dołączyć go grupy!

Wszelkie formalności związane z uczestnictwem w zajęciach prowadzi Instruktor (zakup wejść, karnetów, ewentualne zmiany terminu wykorzystania wejść, itp.).

Zajęcia prowadzi Magdalena Dziadzio.

Panie, które uczęszczają już na ZUMBĘ prosimy o zadeklarowanie na najbliższych zajęciach 16.04 czy będą chodziły raz czy dwa razy w tygodniu.