Dnia 15 sierpnia br. odbyły się w Gminie Iwanowice obchody Święta Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki na rynku w Iwanowicach. W asyście Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Tempo z Iwanowic nastąpił przemarsz: przedstawicieli władz Gminy Iwanowice i Rady Powiatu, delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli szkół oraz mieszkańców pod Pomnik Pamięci, który poprowadził Druh Marcin Misiak – Zastępca Komendanta Gminnego OSP Iwanowice. Pod pomnikiem przybyłych powitała Monika Świątek – Dyrektor GCKiB, a Adam Miska – Kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach przypomniał wojenne wydarzenia  historyczne dotyczące naszej gminy i nawiązujące datą  do obchodzonego święta. Następnie pod Pomnikiem zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli władz Gminy, Radnych Gminy Iwanowice, Rady Powiatu Krakowskiego, szkół,  OSP, Zespołu Śpiewaczy Ludowych z Zalesia i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Po złożeniu kwiatów wszyscy udali się na uroczystą Mszę Świętą którą odprawił ks. proboszcz Ryszard Suchanowski. Obchody uroczystości zakończył koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Tempo z Iwanowic pod batutą Piotra Święchowicza.

Składamy serdeczne podziękowania Pocztom Sztandarowym, delegacjom składającym kwiaty, Druhom i Druhnom z OSP, Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej Tempo  z Iwanowic oraz mieszkańcom przybyłym na uroczystość.

Dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, która zmieniła bieg historii XX wieku Europy. Święto Wojska Polskiego było i jest obchodzone bardzo uroczyście. Jest wspólnym świętem żołnierzy i społeczeństwa, gdyż za bezpieczeństwo kraju  odpowiada nie tylko armia ale cały naród, co powinno być zakorzenione w świadomości każdego obywatela. W tym dniu dajemy świadectwo przywiązania do wartości takich jak: honor, męstwo i umiłowanie Ojczyzny.

Małgorzata Kwiecień (tekst i foto)