Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja rozpoczęliśmy zgodnie z tradycją o godz. 9.30 zbiórką pocztów sztandarowych na rynku w Iwanowicach. Uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik Pamięci Ofiar II Wojny Światowej, gdzie zgromadzonych powitała Monika Świątek – Dyrektor GCKiB Iwanowice, a głos zabrał Pan Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice. Następnie delegacje przedszkoli i szkół, władz samorządowych, partii politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich uroczyście złożyły kwiaty pod pomnikiem. O godz.10.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach, odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił ks. proboszcz Ryszard Suchanowski a homilię wygłosił ks. Marcin Żuchowicz. Po Mszy św. wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Dętej „Hejnał” z Sieciechowic. Władze Gminy dziękują wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność i piękną postawę patriotyczną. W szczególności dziękujemy pocztom sztandarowym, druhom OSP, młodzieży szkolnej, orkiestrze oraz mieszkańcom biorącym udział w obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Małgorzata Kwiecień (tekst i foto)

Poniżej publikujemy treść przemowy Pana Roberta Lisowskiego – Wójta Gminy Iwanowice

227 lat temu Polska zadziwiła Europę. Byliśmy drugim po Stanach Zjednoczonych państwem, w którym spisano nowoczesną konstytucję. Znosiła liberum veto, tworzyła instytucje centralne i stałą armię. 

Spisana w duchu wartości demokratycznych i sprawiedliwości społecznej, była w tamtych czasach postępową próbą reformy państwa. 

Rządzenie krajem opierała na równości wobec prawa, tolerancji, poszanowaniu swobód obywatelskich, wolności wyznania. Miała być sposobem na silne, niezależne państwo. Dawała nadzieję na przełamanie politycznej i gospodarczej słabości. Przesłanie, które ze sobą niosła, przez lata niewoli podtrzymywało ducha narodowej jedności i dążenia do niepodległości. Stała się fundamentem polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Traktujmy zatem Konstytucję 3 maja jako aktualne zobowiązanie oraz inspirację. 

Dzisiejsze święto obchodzimy z dumą. Przez 227 lat zmieniły się czasy i obyczaje, ale wartości pozostały te same. Aby jednak te wzorce zostały w nas trwale zakorzenione musimy w nas samych pielęgnować dobro oraz przekazywać młodym pokoleniom właściwe postawy moralne.