Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

NASZE CELE

Zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców poprzez: wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie kultury, aktualizowanie oferty edukacyjno-kulturalnej, działalność wydawniczą pokazującą kulturę i historię lokalną, promocję podejmowanych działań. Dbanie o dziedzictwo kulturowe poprzez: pielęgnowanie kultury i tradycji ludowej, odzyskiwanie dóbr kultury.Kreowanie marki Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach poprzez: wzmocnienie wizerunku, systematyczne doposażenie Instytucji.

NASZA MISJA

GCKiB jest miejscem żywym, pobudzającym do działania lokalną aktywność. Łączy a nie dzieli. Buduje mosty między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, urzędnikami i obywatelami, mieszkańcami wsi i miasta, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi i dyskryminowanymi.

Ludzie, którzy przychodzą do GCKiB nie tylko konsumują kulturę, ale też aktywnie ją współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami, animatorami tego, co w Centrum Kultury się dzieje.

GCKiB wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. Nie traktuje ich jak konkurencji, lecz jak naturalnych partnerów w swojej pracy

GCKiB jest dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest podporządkowane ich potrzebom, pomysłom, godzinom pracy i odpoczynku. Jeśli pojawia się grupa, która chce zorganizować swój własny projekt – robi wszystko, by projekt ten mógł zostać wcielony w życie.

Jednocześnie Gminne Centrum Kultury i Bibliotek stale, aktywnie poszukuje swoich odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury.

GCKiB zna mieszkańców swojej gminy, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo wyławiać lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy

GCKiB proponuje działania interdyscyplinarne łączące różne media, nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem, pomocą społeczną, policją, parafią. Jest prawdziwym centrum życia gminy Iwanowice.

 

NASZE DZIAŁANIA

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • realizacja projektów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • organizacja imprez kulturalnych i uroczystości państwowych,
 • organizacja wycieczek,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, w tym prowadzenie Muzeum Regionalnego w Iwanowicach,
 • promocja Gminy Iwanowice poprzez działania kulturalne i wydawnicze, w tym wydawanie lokalnej gazety,
 • gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy i jej społeczności,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 • współdziałanie ze szkołami, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi.

 

GMINNE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEK W IWANOWICACH