Starosta Krakowski działając na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294), informuje, że lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu krakowskiego udostępniona jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie pod adresem www.powiat.krakow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.malopolska.pl/spkrakow,m,312685,informacje-ogolne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.”

Powyższa lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi, a także zawiera krajowe infolinie tematyczne.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest obywatelom według nowych przepisów oraz od początku roku uruchomione zostało nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz z pomocy może skorzystać każda osoba która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowne oświadczenie.

Więcej szczegółów w zakresie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz zasad korzystania z porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w powiecie krakowskim uzyskać można w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie, tel.: 12 397 91 06