Szanowni Państwo, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gmina Iwanowice zapraszają na Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu, którego są współorganizatorami. Bieg odbędzie się 28 kwietnia o godz. 11.30 na terenie kompleksu leśnego Goszcza – Polanowice ( Zalesie). Więcej informacji w regulaminie oraz na plakacie. 

Formularz zgłoszeniowy w linku:

 

Regulamin Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu 28.04.2019r.

 1. Organizatorzy:

– Stowarzyszenie Razem dla Waganowic,
– Zespół  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  im. Stanisława Wyspiańskiego
 w Waganowicach.

 1. Współorganizatorzy:

–  GCKiB w Iwanowicach
– Gmina Słomniki

 1. Patronat honorowy:

Małopolski Kurator Oświaty
– Burmistrz Gminy i Miasta Słomniki

 1. Patronat Medialny:

–  Głos Słomnik
–  Głos Seniora,
–  Głos Iwanowic

 1. Cel

1) Rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu.
2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
3) Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej.
4) Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
5) Integracja środowiska lokalnego.
6) Promocja leśnych terenów Gminy Iwanowice i Gminy Słomniki.
7) Aktywizacja Seniorów.

 1. Termin i miejsce

28  kwietnia 2019 r. rozpoczęcie godz. 11.30 ,  12:00 start biegu na 10 km; 12:15 start marszobiegu  na 5 km.  12.20   kategoria 60+, a następnie start na trasie specjalnej 1 km.  Bieg odbywa się na terenie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice; start/meta umiejscowione są w punkcie edukacyjnym na polanie św. Mikołaja. (dojazd od strony Zalesia)

 1. Trasy

Trasa biegu to pętla ok 10 km leśnych ścieżek.
Trasa marszobiegu to pętla o długości ok.5 km.|
Trasa 1km –dla uczestników o specjalnych potrzebach.
Przebieg tras będzie oznaczony przez Organizatorów taśmą biało- czerwoną oraz kilometrówkami.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rejestracji dostępny  na stronach:

http://zswaganowice.pl/

Formularz rejestracji będzie czynny od 25 marca do 15 kwietnia

9.Biuro zawodów

Biuro  Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu będzie otwarte wyłącznie  w dniu biegu od godziny  10.30   na polanie Św. Mikołaja w miejscu startu biegów.

 1. Uczestnictwo sprawy regulaminowe

1) W biegu na 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. Ponadto osoby niepełnoletnie winny dostarczyć pisemną zgodę rodzica, lub prawnego opiekuna.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia startujących zawodników.  Zawodnik powinien zapoznać się z warunkami panującymi na trasie i odpowiednio przygotować się do ich pokonania. W marszobiegu na 5 km dzieci i młodzież startują wyłącznie ze swoim opiekunem.
2) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć z przodu numery startowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
3) Bieg odbywa się na terenie lasu. Śmieci pozostawiamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych na terenie polany startowej.
4) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości,  oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

5) Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną oraz ubezpiecza uczestników na czas trwania biegu.
6) Bieg jest imprezą towarzyską, zwycięzcą jest więc każdy, kto pokona dystans. Organizator nie dokonuje pomiaru czasu, biegniemy dla idei!

 1. Finansowanie i nagrody

1) Całość kosztów ponoszą  Organizatorzy Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu.
2) Organizatorzy  przewidują upominki dla uczestników, oraz nagrody niespodzianki dla losowo wybranych uczestników.
3) Każdy uczestnik otrzyma tzn. pakiet startowy (numer startowy i agrafki, wodę mineralną, słodki baton,  oraz ciepły posiłek po biegu)

 1. Harmonogram

– 10.30 – otwarcie  biura zawodów
– 11:20 – zamknięcie biura zawodów
– 11.30 – rozpoczęcie 
– 11:45 – wspólna rozgrzewka na polanie
– 12:00  –  start biegu na 10 km
– 12:15 – start marszobiegu
-12.20 –  kategoria 60+
-12.25  –  start trasa specjalna
– 13:00 – 14:00 regeneracja, catering, upominki dla uczestników, losowanie niespodzianek.

*Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym harmonogramie.

 1. Informacja dotycząca umieszczania wizerunku na stronach internetowych .

Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu  jest imprezą plenerową i otwartą. W trakcie imprezy będą wykonywane zdjęcia które zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów i partnerów.

 1. Dane osobowe: Organizatorzy informują, że udostępnione im dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
 2. Postanowienia końcowe:

 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji tego regulaminu. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.