Reprezentantki OWS Celiny i OWS Sieciechowice oraz reprezentanci Klubu Seniora juRajska Siódemka mieli niebywały zaszczyt uczestniczyć w FORUM WIZJA ROZWOJU, które odbyło się w dniach 25-26 czerwca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów. Partnerami Forum było Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oaz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Forum Wizja Rozwoju było największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Tematyka Forum koncentrowała się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Przez dwa dni odbyło się 14 bloków tematycznych, w tym m. in.: energetyka, srebrna gospodarka – zdrowie, srebrna gospodarka – bezpieczeństwo, srebrna gospodarka – biznes, start-up, hackathon, budownictwo, forum partnerów, gospodarka odpadami, ekomobilność, automatyzacja i robotyzacja, transport, spedycja i logistyka, gospodarka morska, społeczna odpowiedzialność biznesu.
 Wyjazd odbył się 25.06.2018 r. o 4.00 rano i na miejscu zakwaterowanie nastąpiło około godz. 15.00. Potem pierwsze wykłady, szkolenia, dyskusje, spotkania z Seniorami z całego kraju. Drugi dzień tego wyjątkowego wydarzenia był w dużej mierze poświęcony właśnie osobom starszym. Seniorzy mogli wziąć udział w szeregu spotkań pod wspólną nazwą „Srebrna gospodarka”. Były to wykłady o  polityce państwa wobec seniorów, o ich potrzebach, możliwościach, wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, przyszłości i zdrowiu. Opowiadali o tym lekarze, dziennikarze, samorządowcy i przedstawiciele szeregu organizacji z całej Polski. Udział w Forum był doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i licznych dyskusji, a nawet do rozmów z politykami.  Na końcu odbyła się część artystyczna. Zaprezentowali się na niej gdyńscy Seniorzy, na scenie pojawił się również Damian Holecki. Niestety tą część uczestnicy wyjazdu musieli ominąć, bo czekała ich długa powrotna droga.

Udział w Forum był organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie „Manko”, z którą Gmina Iwanowice nawiązała współpracę jesienią zeszłego roku. Za aktywny i pouczający wyjazd serdecznie dziękujemy również Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

                                                                                                               Helena Nawalany – Klub Seniora „juRajska Siódemka”