„Jesteśmy Polką i Polakiem,

  fajną dziewczyną i fajnym  chłopakiem”

 Odświętny  strój, wysłuchanie apelu z prawdziwą powagą,  to szacunek do historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. Tak oto uczniowie klasy III a i III b  z Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach rozpoczęli obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Trzecioklasiści już na zajęciach edukacyjnych zapoznali się jak w czasie wieków zmieniał się wygląd naszego godła. Samodzielnie wykonali symbole narodowe i pięknie udekorowali sale lekcyjne. Wsłuchali się uważnie w opowieści wychowawczyń dotyczących  historii Polski, walki z zaborcami,  patriotyzmu naszych przodków. Wysłuchali wspomnień koleżanek, które uczestniczyły w wycieczce na Litwę dotyczących postaci Józefa Piłsudzkiego, miejsca jego urodzenia i zamieszkania Oglądnęli zdjęcia i albumy oraz zapoznali się z ciekawostkami związanych z osobą  marszałka. Uczestniczyli w zabawach rytmiczno-tanecznych w oparciu o piosenkę „Jestem Polakiem”.  Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do quizu pt. „Czy znasz historię Polski”.  Wykazali się dużą wiedzą  dotyczącą symboli narodowych, polskich legend opowiadających o powstaniu naszego państw oraz o wydarzeń z roku 1918.  Wzięli  udział konkursie pięknego czytania wierszy patriotycznych.   

     Zaprezentowane działania przyczyniły się do pogłębienia postaw patriotycznych i szacunku dla historii własnego narodu, wskazały wzorce osobowe i autorytety na przestrzeni dziejów naszego państwa. Uczniowie klas trzecich uświadomili sobie, jak ogromną wartością jest wolność, jak ważne jest życie w wolnym kraju.

                                                                                                                                                            B. Karoń   J. Stąpała