W dniu 11 września 2018r. w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach na zajęciach OWS, odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania ,,Przedwiośnia ” Stefana Żeromskiego. W tym roku to nie tylko promocja czytelnictwa, ale też forma  uczczenia wielkiego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po wysłuchaniu listu Prezydenta Andrzeja Dudy, przystąpiono do czytania lektury. Czytaliśmy Część I ,,Przedwiośnia”, rozdział pt. ,,Szklane domy”. Na zakończenie spotkania przedstawiona została oferta książkowa Filii Biblioteki w Sieciechowicach, co spotkało się z dużą aprobatą, zaciekawieniem i radością Pań.

                                                                                                                                                                                  B. Ciaćma