Co działo się w naszej gminie w ostatnim czasie? Sprawdź! Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem lokalnego kwartalnika „Głos Iwanowic” ?

Cyfrowa wersja publikacji dostępna jest już na stronie: https://gckib.iwanowice.pl/odtworz-glos-iwanowic/

Bieżące wydanie kwartalnika zawiera m.in. najnowsze informacje z Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, komunikaty Wójta Gminy Iwanowice, najnowsze wieści ze szkół i przedszkoli, podsumowanie ostatnich działań seniorów, centrum kultury i kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy.

❗️ Papierowy egzemplarz będzie dostępny w przyszłym tygodniu we wszystkich otwartych sklepach na terenie gminy Iwanowice, przed wejściem do Urzędu Gminy (ul. Ojcowska 11, Iwanowice Włościańskie) oraz w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach (ul. Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie) w godzinach pracy instytucji.

Gazeta jest całkowicie bezpłatna!