Gminny Zespół Teatralny “Kwadrat” ogłasza rekrutację! Wszelkie szczegóły na temat przesłuchania znajdują się w treści infografiki. Zajęcia będą odbywały się regularnie we wtorki o godzinie 16:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach (adres: Iwanowice Włościańskie 111). Zachęcamy!