Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ogłasza nabór do Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat”.

GZT pracuje nad repertuarem zróżnicowanym. Sztuki, role teatralne są dobierane do wieku i warunków dziecka. Zajęcia mają na celu zarówno rozwój umiejętności pracy w zespole jak i własnej indywidualności, kreatywności i wyobraźni. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach i przeglądach teatralnych na szczeblu powiatu i województwa, gdzie osiągają duże sukcesy, występują również na uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie naszej gminy. 
Jeśli potrafisz wcielić się w rolę, jesteś otwarty i odnajdujesz się na scenie serdecznie zapraszamy. 
Czekamy na dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat.

Przesłuchania do zespołu odbędą się dn.11.09.2018r .o godz.16 na małej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela GCKiB w Iwanowicach pod nr. tel 123884003 wew.29