Zapraszamy uczniów klas III Szkół Podstawowych do udziału w konkursie z języka angielskiego. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które wykonają komiks w języku angielskim, w którym przedstawią oryginalną historyjkę związaną z tematem rodziny.

Organizatorem jest PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CELINACH Celiny, ul. Radosna 31, 32-095 Iwanowice

Termin nadsyłania prac 18.03.2022r – 22.04.2022r (na adres organizatora) z dopiskiem „KOMIKS ‘MY SUPER FAMILY AND ME’ konkurs”

Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Poniżej dokumenty do pobrania.