Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację do drugiej edycji BEZPŁATNEGO projektu edukacyjnego „Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży
w gminach Michałowice i Iwanowice”.

O projekcie

Celem projektu “Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w gminie Michałowice i Iwanowice “ jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy Urzędów Miasta dla 128 uczniów.

Wsparciem edukacyjnym zostaną objęci uczniowie z klas 1,2,3,4,5,6,7 szkoły podstawowej.
Umożliwi im to rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z zakresu: nauk matematyczno -przyrodniczych, metod szybkiego uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej niezbędnych na rynku pracy:

Realizacja celu nastąpi poprzez następujące zadania:

 1. Opracowanie programu kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
 2. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY GENIUSZ zawierających warsztaty z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania
 3. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY BADACZ zawierających warsztaty z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych
 4. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY PROGRAMISTA zawierających warsztaty z robotyki i programowania z wykorzystaniem różnorodnych robotów.

Uczestnicy projektu:

 • 64 dzieci z klas 1,2,3,4, z gminy Michałowice:
  • w każdym roku trwania projektu ok 32 dzieci – jedna grupa warsztatowa z każdego rocznika
 • 64 dzieci z klas 1,2,3,4 z gminy Iwanowice
  • w każdym roku trwania projektu ok 32 dzieci – jedna grupa warsztatowa z każdego rocznika
 • kameralne grupy ok 8-osobowe
 • wsparcie osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie www projektu pod adresem:

https://www.humanitas.edu.pl/daVinci_Michalowice_Iwanowice_edycja2#tab_16944

Linki do rejestracji dla dzieci:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HOBmGTTloku8m-03PbJsrHYS0Yz_WBBLqj6OK6dnit9UQ0FKVzczMkRXN1pWSUg2QzdKNURIQVZTRyQlQCN0PWcu