20 marca br. odbyło się już piąte spotkanie miłośników gier planszowych, i tym razem “zagraliśmy” w naszej gminie!!! Kilka liczb na początek:

  • ponad 200 osób grających (w tym rodziny z Ukrainy mieszkające na terenie Gminy Iwanowice)
  • 200 gier do wyboru
  • 40 gier planszowych rozlosowanych wśród dzieci
  • 200 porcji pysznego żurku od Kół Gospodyń Wiejskich
  • 24 domowe ciasta i ciasteczka od Kół Gospodyń Wiejskich
  • ponad 120 kawałków pizzy dla dzieci
  • OSP Iwanowice w gotowości do pokazów
  • mnóstwo energii, radości, dobrego nastroju

Dziękujemy: Radnemu Powiatu Krakowskiego – p. Jarosławowi Raźnemu, Sołtysowi wsi Naramy – p. Gwidonowi Winiarskiemu, Wójtowi Gminy Iwanowice – p. Robertowi Lisowskiemu, Wiceprezes Stowarzyszenia “Zachariasz” – p. Magdalenie Lech, specjalistce pomocy przedmedycznej – p. Anecie Lepiarskiej, Komendantowi OSP – p. Grzegorzowi Szydło, Naczelnikowi OSP Iwanowice – p. Adamowi Dusza, Prezesowi OSP Iwanowice – p. Leszkowi Kurbielowi .

Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu poczęstunku przekazujemy dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Iwanowice: KGW Iwanowice, KGW Celiny, KGW Damice, KGW Grzegorzowice, KGW 3K Kreatywne Kobiety Krasieńca, KGW Krasieniec Zakupny, KGW Lesieniec, KGW Narama, KGW Poskwitów Nowy, KGW Poskwitów Stary, KGW Sieciechowice, KGW Sułkowice, KGW Władysław, KGW Zalesie, KGW Żerkowice. Zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc!

Dziękujemy również Szkole Podstawowej w Iwanowicach i p. Dyrektor Dorocie Dryja – Zębala oraz przedstawicielom Rady Rodziców.

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ; Koorynacja projektu: Jarosław Raźny oraz Magdalena Lech. Pomysłodawcą projektu jest p. Gwidon Winiarski – sołtys wsi Narama.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Współfinansowanie – Gmina Iwanowice; Patronat honorowy: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka