Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Organizatorem projektu był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, a honorowy patronat objął m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego. Szkolne Koło włączając się w te działania realizowało projekt pt. „Miłosierdzie w działaniu”.

Od września w iwanowickiej szkole odbyło się wiele ciekawych inicjatyw które rozwijały zainteresowania i zdolności uczniów, umiejętności społeczne. Niosły wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem wspierali osoby chore i potrzebujące. Kontynuując współpracę z Fundacją Alma Spei, uczestniczyli w akcji Pampersy na Zajączka , dzięki czemu pomogli materialnie dzieciom  z hospicjum domowego. By wesprzeć osoby chore terminalnie zorganizowali Pola Nadziei  i w okresie  świątecznym wystąpili z programem słowno- muzycznym w Hospicjum w Miechowie. Chętnie uczestniczyli  w akcjach „Adopcja Serca” i „Wyślij paczka do Afryki”, z których pozyskane środki zostały przekazane na projekty realizowane w RŚA i Czadzie: dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot. Zawsze dostrzegali  potrzebujących pomocy, dlatego byli organizatorami Szlachetnej Paczki i zbierali nakrętki dla Martynki. Zauważali też konieczność pomocy  w najbliższym szkolnym otoczeniu. W trakcie dyżurów  koleżeńskich  starsi uczniowie dzielili się wiedzą z młodszymi, wspierając ich i motywując  do rozwijania zdolności i umiejętności. Organizowali „Piątkowe spotkania w krainie czytania” dla dzieci z klas I-III, w czasie których zaproszeni goście, po przeczytaniu ciekawej, niosącej przesłanie wychowawcze bajki, opowiadali o swojej pracy, dzieląc się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wolontariusze przeprowadzali także zabawy integracyjne dla najmłodszych uczniów. Dostrzegając potrzebę kreowania postaw empatii wobec drugiego człowieka  zorganizowali Dzień Życzliwości. Natomiast pielęgnując tradycje związane z Uroczystością Wszystkich Świętych,  uczestniczyli w akcji sprzątania cmentarza. Ponadto zorganizowali w szkole Korowód Świętych.  We współpracy z Parafialnym Kołem Caritas uczestniczyli w świątecznej zbiórce żywności  organizowanej przez Bank Żywności w Krakowie, dzięki temu pozyskali żywność do paczek dla rodzin potrzebujących. Kwestowali na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pomagając  szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z terenów wiejskich i małych miast. Zorganizowany w styczniu „Wieczór Kolęd” stanowił wspaniałą integrację międzypokoleniową, pozwolił na miłe spędzenie wolnego czasu i wspólne kultywowanie tradycji  w szerokim gronie.

Wolontariusze mieli w planach jeszcze wiele ciekawych działań, jednak ze względu na pandemię nie mogły one być zrealizowane. Mimo to pokazali, że są pełni pasji, zaangażowania, mają wiele pomysłów i nie boją się wyzwań. Nie byłoby to  jednak możliwe bez  życzliwego wsparcia rodziców oraz środowiska szkolnego i lokalnego.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w różnoraki sposób wspierali realizacje tego projektu.

R. Jagiełka, J. Stąpała