Pod koniec stycznia dokonaliśmy odbioru prac remontowo- malarskich małej sali gimnastycznej mieszczącej się w budynku szkoły podstawowej w Iwanowicach. W ramach robót zostały wymalowane ściany i sufit sali gimnastycznej, korytarz, szatnie oraz łazienki. Wymieniono również wszystkie drzwi wewnętrzne oraz włączniki światła. Uzupełniono braki w balaskach będących zabezpieczeniem grzejników. Dodatkowo dokonano wymiany drzwi stanowiących wejście do sal GCKiB. Całość wykonanych prac remontowych wyniosła ok. 35 tys zł. Warto wspomnieć, iż z sali w godzinach porannych korzystają dzieci szkolne, a w godzinach popołudniowych dzieci oraz dorośli korzystający z zajęć organizowanych przez GCKiB.