Centrum Kultury i Sportu w Miechowie po raz kolejny będzie organizatorem Przeglądu Grup kolędniczych “Góralski Karnawał”. W Niedzielę 16 stycznia 2022 r. na sali widowiskowej kino “Gryf” grupy będą mogły zaprezentować swój program artystyczny.

Założenia programowe:
• kultywowanie lokalnych tradycji w dziedzinie zwyczajów kolędniczych i tańców regionalnych istniejących na terenie Polski,
• utrzymanie kulturowych kontaktów pomiędzy autentycznymi środowiskami folklorystycznymi w kraju,
• przekazywanie piękna kolędniczych zwyczajów różnych regionów Polski, jako ważnego elementu tradycji kultury ludowej.

Wszystkie grupy otrzymają Dyplomy, a najciekawsze prezentacje zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi oraz możliwością udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 5 stycznia 2022 r. do CKiS mailowo na adres: eidzik@ckis.miechow.eu, bądź dostarczyć do biura: Kryta Pływalnia, ul. Konopnickiej 4, albo na adres pocztowy Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Konopnickiej 4, 32 – 200 Miechów.