Program rozwoju uczniów i nauczycieli w Gminie Iwanowice

Priorytetem działalności Wyższej Szkoły Humanitas w obszarze pedagogiki jest kształcenie kadry pedagogicznej w nowoczesny i zgodny z oczekiwaniami obecnego społeczeństwa sposób. Stawiając sobie powyższe pytania, Wyższa Szkoła Humanitas stworzyła inicjatywy o najwyższych standardach i wdraża je z widocznymi efektami, m. in.:

   • powołała do życia Instytut Innowacyjnej Edukacji (IIE) – pierwsze w regionie centrum stwarzające przestrzeń do współpracy ekspertów z zakresu nowoczesnego kształcenia z całego kraju,
   • realizuje blisko czterdzieści projektów unijnych, zapraszając do współpracy tych, którzy chcą tworzyć nową jakość kształcenia, należeć do grupy liderów, która wyznaczać będzie standardy i trendy w edukacji – to dla nich WSH opracowała i z ogromnym powodzeniem realizuje cykl projektów “Eksperci programowania”.

Gmina Iwanowice, do grona liderów, dołączyła dzięki adekwatnemu wykorzystaniu środków unijnych. Do udziału w projekcie „Eksperci programowania w podregionie krakowskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina skierowała 204 uczniów i 18 nauczycieli z następujących szkół:

   • Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Celinach,
   • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach,
   • Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej,
   • Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach,
   • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Damicach,

zaś w ramach całego projektu, w tym z gminy Iwanowice, wsparciem objętych zostało:

   • 36 szkół podstawowych,
   • 137 nauczycieli,
   • 1 946 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z 6 gmin podregionu krakowskiego.

Uczniowie klas 1-3 w trakcie zajęć pozalekcyjnych:

   • nauczyli się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr  i Baltie,
   • rozwinęli kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego, a wszystko to dzięki zajęciom z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0. 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w trakcie przeprowadzonych dla nich w ramach Projektu szkoleń:

   • zostali przygotowani do prowadzeniaz uczniami zajęć z podstaw programowania,
   • zdobyli umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej. 

O rozwój zawodowy nauczycieli Wyższa Szkoła Humanitas dba również poza Projektem, oferując im szeroką gamę szkoleń i studiów podyplomowych. Obok środków unijnych, Uczelnia pozyskuje środki finansowe przeznaczone przez kuratorów oświaty na doskonalenie nauczycieli, by w organizowanych przez nią szkoleniach, nauczyciele mogli brać udział również nieodpłatnie.

Oprócz wartości bezcennych, wpisanych w cele tego 2 – letniego Projektu, jakie jego realizacja pozostawi po sobie w Gminie:

   • zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania,
   • podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3,

w wymierny sposób zwiększy się również potencjał techniczno – dydaktyczny szkół objętych wsparciem, bowiem po zakończeniu Projektu, w placówkach pozostanie zakupiony sprzęt:

   • tablety,
   • maty edukacyjne,
   • zestawy klocków LEGO WeDo 2.0,
   • kamery USB.

Wartość sprzętu zakupionego w ramach projektu dla biorących w nim udział szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych podregionu krakowskiego wynosi 522 480 zł.