Aż 118 gmin z Małopolski weźmie udział w tegorocznej edycji projektu Województwa Małopolskiego „Już pływam”. Dzięki temu kolejni uczniowie szkół podstawowych będą mogli nauczyć się pływać. Wsparcie, jakie na organizację tych zajęć otrzymają lokalne samorządy z budżetu województwa, to w sumie 1,62 mln zł. Gminie Iwanowice na ten cel przyznano 9 900,00 zł.

W ramach projektu „Już pływam” gminy organizują pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI). W tym roku wsparcie od Małopolski wyniesie ok. 30 proc., resztę kursu sfinansują gminy.

Program „Już pływam” realizowany jest przez samorząd województwa od 2007 roku i ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu przez młodych Małopolan. Kursy prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów, a ich uczestnicy uczyć będą się zasad bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. Dzięki tej inicjatywie uczniowie szkół podstawowych mają szansę nie tylko zdobyć umiejętności pływackie, ale też rozwijać swoje sportowe talenty. Celem projektu jest także promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla wypoczynku i uprawiania sportu.

Uchwała nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. na realizację programu ,,Już pływam” dostępna jest na stroniehttp://iwanowice.pl/…/lekcje-plywania-dla-uczniow-szkol-pod…