Ogólnopolski Tydzień Bibliotek trwa, a kolejna grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach poznaje bibliotekę główną GCKiB.

10.05.2022 r. na zajęciach bibliotecznych “MÓJ ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKOWY” drugoklasiści rysowali ukochane postacie z literatury. Jury spośród wszystkich prac wybrało trzy, które zostały nagrodzone. Wszystkie dzieci otrzymały upominki oraz słodkie co nie co.

Wykonane podczas zajęć prace można oglądać w GCKiB.

Dziękujemy paniom Barbarze Ciaćma oraz Katarzynie Machnik za organizację i przeprowadzenie zajęć.