Dnia 11 listopada 2017 roku w 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości już po raz drugi w Sieciechowicach odbyła się Wieczornica Niepodległościowa zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, grupę nieformalną z Sieciechowic przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów.

  Uroczystości popołudniowe rozpoczęły się od zbiórki uczestników i zaproszonych gości na rynku w Sieciechowicach tuż  przy pomniku św. Jana Nepomucena. Wszyscy biorący udział w pochodzie  otrzymali pamiątkowe kotyliony, naklejki i biało czerwone flagi. O godzinie 14:30 przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Hejnał” z Sieciechowic pod batutą Pana Tadeusza Faracika ,   uczestnicy pochodu przeszli na cmentarz parafialny aby złożyć kwiaty na grobie księdza Tomasza Banacha, byłego żołnierza Armii Krajowej. Po dotarciu pod szkołę podstawową i zaśpiewaniu Hymnu Państwowego rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, którą poprowadzili Pani Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach i Pan Janusz Maj – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach. Prowadzący przywitali  zaproszonych gości, delegacje, mieszkańców a następnie odczytali zarys lokalnych wydarzeń historycznych nawiązujący do tamtego czasu, a przygotowany przez Pana Adama Miskę Kustosza Muzeum Regionalnego. Kolejnym punktem uroczystości był występ dzieci z Przedszkola Samorządowego „Słoneczne” z Sieciechowic, które dumnie zaprezentowały wierszyki  i piosenki patriotyczne przygotowane przez panie wychowawczynie. Następnie odbyła się „Wieczornica Niepodległościowa” przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów z Sieciechowic. W trakcie trwania całej uroczystości na uczestników czekała pyszna grochówka przygotowana przez panie z OWS Sieciechowice , kiełbaski z grilla, smaczne ciasta oraz na rozgrzanie gorąca kawa i herbata. Po występie dzieci ze szkoły podstawowej na scenie pojawiły się poszczególne delegacje szkół z Celin, Widomej, Damic, Iwanowic, Sieciechowic które były uczestnikami Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej, oraz historycznego quizu. Po występach konkursowych Jury udało się na burzliwe obrady na których przyznało następujące miejsca:

I miejsce – uczniowie ze S.P im. św. Jana Pawła II w Iwanowicach

II miejsce – uczniowie ze S.P. im. KS. Jana Twardowskiego w Widomej

III miejsce – uczniowie ze S.P. im. Wojska Polskiego w Damicach      

Wyróżnienie: uczniowie ze S.P. im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach oraz uczniowie ze S.P. im. św. Jana Bosko w Celinach.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Na zakończenie uroczystości odbyło się wspólne śpiewanie Pieśni Patriotycznych.

W imieniu grupy nieformalnej serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w uroczystościach:

Pani Annie Tarko Sekretarz Gminy Iwanowice, Panu Mirosławowi Rosie Przewodniczącemu Rady Gminy Iwanowice, Panu Markowi Piekarze Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego, Panu Krzysztofowi Ciepły Komendantowi Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz radnym i sołtysom z Gminy Iwanowice.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pani Moniki Świątek Dyrektor GCKiB w Iwanowicach, Paniom Małgorzacie Kwiecień za oprawę fotograficzną i Joannie Dratwa za filmowanie, Panu Januszowi Majowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami za pomoc w organizacji Wieczornicy Niepodległościowej. Podziękowania kierujemy również do Druhów OSP Sieciechowice  za zabezpieczenie trasy i  Druhów OSP Celiny za rozłożenie namiotu i sceny. Dziękujemy również Orkiestrze „Hejnał”  z Sieciechowic za uświetnienie uroczystości oraz Paniom z OWS z Sieciechowic wraz z animatorką Panią Krystyna Kowalczyk za przygotowanie poczęstunku . Panu Mariuszowi Szarawa i Pani Joannie Patole ze Szlacheckiego Dworu za pyszne ciasta. Pani Dorocie Adamczyk, Magdalenie Kajca, Magdalenie Tarsa za pomoc w organizacji  oraz wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w tej uroczystości.

Dziękujemy i zapraszamy za rok na 100 lecie obchodów Święta Niepodległości.

Organizatorzy