?Od dnia 10 listopada 2021 r. rusza sprzedaż KSIĄŻKI KUCHARSKIEJ GOSPODYŃ GMINY IWANOWICE ?

? Przed zakupem prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek pod numerem 12 388-45-16 lub e-mailem gckib@iwanowice.pl celem potwierdzenia dostępności.

Sposób zapłaty:

– gotówką w kasie Urzędu Gminy

– przelewem na konto GCKiB w Iwanowicach Bank Spółdzielczy Słomniki o/ Iwanowice
46 8614 0001 0020 0000 1720 0094

?Cena książki: 10,00 zł

Odbiór książki w siedzibie GCKiB w Iwanowicach pod adresem ul. Strażacka 5 po okazaniu dowodu zapłaty.