Dnia 27 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach odbył się II Korowód Świętych przygotowany przez wolontariuszy SKC pod kierunkiem p. Renaty Jagiełki. Oprócz społeczności naszej szkoły wzięli udział również Pani Elżbieta Pałka  – starszy wizytator Kuratorium w Krakowie – oraz Ks. Proboszcz Ryszard Suchanowski. Korowód rozpoczął się od przypomnienia czym jest świętość i jak ją osiągnąć. W rytm piosenki „To dla mnie i dla ciebie święci orędują  w niebie”  na salę wkroczył barwny „korowód świętych”. Uczniowie przebrani za wybranych przez siebie świętych zaprezentowali ich życie oraz atrybuty. Mogliśmy poznać między innymi św. Weronikę, św. Oliwię, św. Kingę, św. Jadwigę, św. Annę, św. Piotra, św. Marka, św. Floriana i wielu innych świętych. Każdy uczestnik korowodu otrzymał upominki ufundowane przez Radę Rodziców oraz księży naszej parafii. Całość zakończyła się wspólnym śpiewem piosenki „Taki duży, taki mały może świętym być”.  Do organizowania korowodów zachęcał papież Franciszek. Chciał, aby pokazywać, że święci to radość, miłość i żeby wspólnie razem iść do nieba. Każdy z nas ma w sobie poczucie, żeby być świętym i dobrze postępować. Przykład, jaki dają nam święci, przyciąga innych, którzy biorą udział w Korowodzie.

Organizując Korowód tworzymy wspólnotę, która kroczy po śladach świętych. Wierzymy ,      że oni są wśród nas. Jest to najlepsze przygotowanie do Uroczystości Wszystkich Świętych.

R.J.