Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie “Zawody przyszłości”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I do VIII uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Iwanowice.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Klasy I-IIIZadaniem dla uczestników konkursu jest praca plastyczna polegająca na graficznym zaprezentowaniu wybranego zawodu przyszłości. Praca powinna być wykonana w formacie A4 dowolną techniką

lasy IV-VIZadaniem dla uczestników konkursu jest praca plastyczna polegająca na graficznym zaprezentowaniu wybranego zawodu przyszłości oraz krótki opis tego zawodu (na czym taki zawód polega, czym się zajmuje). Praca powinna być wykonana w formacie A4 dowolną techniką

Klasy VII-VIIIZadaniem dla uczestników konkursu jest opis zawodu przyszłości (na czym taki zawód polega, czym się zajmuje) wraz ze ścieżką kariery – droga rozwoju zawodowego, kwalifikacje zawodowe, kursy potrzebne do wykonywania danego zawodu.

Zawody przyszłości to profesje, których przedstawiciele będą poszukiwani i cenieni na rynku pracy, ocenie podlegają prace dotyczące zawodów obecnie istniejących lub wymyślonych przez uczniów.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub w formie skanu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku na adres Organizatora, tj.:
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach,
ul. Szkolna 6,
32-095 Iwanowice
sp.sieciechowice@wp.pl (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

Ogłoszenie wyników nastąpi drogą mailową oraz na stronie internetowej Organizatora do 7 maja 2021 r.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionych dokumentów, podpisanych przez rodzica/ opiekuna, oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu.