Konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona postać z bajki”   .

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zaprasza wszystkie dzieci w wieku  3- 9 lat do udziału w konkursie plastycznym pt. ,, Moja ulubiona postać z bajki.”

Rodziców zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zaproponowania w nim  udziału dzieciom.

Wszystkich chętnych zapraszamy !!!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

       ,,Moja ulubiona postać z bajki ”  

 

1.Organizatorem konkursu jest GCKiB w Iwanowicach.

2. Celem konkursu jest :

  – wzbudzenie w  uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej ulubionej postaci bajkowej w wykonaniu pracy plastycznej.

 –  rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

  – wzbogacenie warsztatu plastycznego dzieci i różnorodnych form i technik plastycznych.

  – propagowanie bajek i baśni oraz twórczości literackiej dla dzieci.

  – rozwijanie wrażliwości i wyobraźni małych artystów.

  – wzajemna wymiana doświadczeń w rozwijaniu twórczości plastycznej dzieci.

3.Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką swojej ulubionej postaci  bajkowej.

4. Konkurs skierowany jest do dzieci w  wieku 3 – 9 lat.

5. Podzielony jest na kategorie wiekowe dzieci :

    3 – 4 lat

    5 – 6 lat

    7 – 9 lat

6. Prace powinny spełniać następujące kryteria: forma  A4 – praca płaska.

7. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie ; imię, nazwisko , adres ,nr telefonu rodzica.

8.Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość ,oryginalność, samodzielność, interesujące wykonanie / różnorodne techniki plastyczne /, ogólne wrażenie artystyczne.

9.Termin składania prac 11 – 31. 10 2016r. 

10. Prace należy składać w siedzibie GCK i B w Iwanowicach w godzinach jej otwarcia.

11.W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie trzech nagród rzeczowych za zajęcie I,II i III miejsca.

12.Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu.

13.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie GCKiB w Iwanowicach.

14.Kontakt w sprawie konkursu: GCKiB w Iwanowicach,tel. 12388 – 40 -03 wew.29 ,e.mail. gckib@iwanowice.pl

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!