Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zaprasza dzieci wraz opiekunami do odbioru nagród w Konkursie plastycznym “Z miłości do Niepodległości – Droga do wolności w bieli i czerwieni”.

Będzie nam bardzo miło wręczyć wszystkim Laureatom ciekawe i wciągające gry i książki.

Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór w godzinach pracy GCKiB.