Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zaprasza wszystkie dzieci w wieku 3 – 9 lat do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Moja ulubiona postać z bajki.”

Rodziców zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zaproponowania udziału dzieciom w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Moja ulubiona postać z bajki. ”

1. Organizatorem konkursu jest GCKiB w Iwanowicach.

2. Celem konkursu jest :

  – Wzbudzenie w  uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej ulubionej postaci bajkowej w    wykonaniu pracy plastycznej.

  – Rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

  – Wzbogacenie warsztatu plastycznego dzieci i różnorodnych form i technik plastycznych.

  – Propagowanie bajek i baśni oraz twórczości literackiej dla dzieci.

  – Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni małych artystów.

  – Wzajemna wymiana doświadczeń w rozwijaniu twórczości plastycznej dzieci.

3.Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką swojej ulubionej postaci bajkowej.

4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 9 lat.

5. Podzielony jest na kategorie wiekowe dzieci :

    3 – 4 lat

    5 – 6 lat

    7 – 9 lat

6. Prace powinny spełniać następujące kryteria: forma  A4 – praca płaska.

7. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie; imię, nazwisko, adres, nr telefonu rodzica.

8. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność,   samodzielność, interesujące wykonanie, różnorodne techniki plastyczne, ogólne wrażenie artystyczne.

 9. Termin składania prac 15 – 30.11.2017r. 

10. Prace należy składać w siedzibie GCKiB w Iwanowicach w godzinach otwarcia.

11. W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie trzech nagród rzeczowych za zajęcie      I,II i III miejsca.

12. Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie GCKi B w Iwanowicach.

14. Kontakt w sprawie konkursu: GCKiB w Iwanowicach, tel. 388 – 40 -03 wew. 29 
      e-mail. gckib@iwanowice.pl

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!